1. Szervező
Cég név: ALPHA ZOO Kedvencek Első Hazai Állateledel és Felszerelés Kis- és Nagykereskedelmi Szaküzletlánc Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: ALPHA ZOO Kft.
Képviseli: Dr. Zsigmond Gábor ügyvezető és Dr. Szetmár István ügyvezető
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Adószám: 11562885-2-07
Közösségi adószám: HU11562885
Cégjegyzékszám: 07-09-015104
E-mailcíme: zsigmond.gabor@alpha-vet.hu
Telefonszáma: 06-30-277-0670
Faxszáma: 22-516-416
A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.
A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK
A játékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.
A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. INGYENESSÉG, A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
2.1. A játékban résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.
2.2. A játékból -¬ a Szervező megítélése alapján -¬ kizárásra kerülhetnek azok a Szervezetek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.
2.3. Szervező kizárólag azokat a hozzászólásokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-¬mail címet vesz igénybe, a Szervező az adott Játékost és Pályázatát kizárhatja a Játékból. A játékkal kapcsolatos, Facebook profil és e¬mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.
A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, posztok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. JÁTÉK MENETE
A gttps://facebook.com/alphazoo, a továbbiakban az ALPHAZOO Facebook oldalán megosztott játék posztja alatt hozzászólás formájában a Játékosoknak a következő a feladata:
a kép alatt hozzászólásban válaszolj helyesen a feltett kérdésre

4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK
Nyeremény:
• 1 db hűsítő nyereménycsomag, melynek tartalma:
• 1db IMAC hűsítő matrac 40x50 cm .
• 1 db Trixie labda játék
• 1 db Trixie itatótál utazáshoz 500 ml
A helyes választ adó nyertest egy, a véletlenszerűség elvén alapuló rendszer segítségével választjuk ki.

5. HATÁRIDŐK
A játék kezdete: 2022. 07.09.
A játék vége: 2022. 07.18. 19:00
Sorsolás: 2022.07.18. 19:00
Eredményhirdetés a Facebookon, a sorsolást követően.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A nyertest a játékban szerepmő poszt alatt, üzenetben, az ő hozzászólására válaszolva értesítjük nyereményéről. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:
a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolítója,
a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.
A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.


7. SZERVEZŐI JOGAI
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.


8. ADATKEZELÉS
A nyertes játékosoknak hozzá kell járulniuk, hogy személyes adataik (Facebook elérhetőség, e-mailcím, levelezési cím és a születési dátum) a nyeremény megnyerése esetén megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy megnyert kupon részére megküldhető legyen e-mailen.
Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.
Székesfehérvár, 2022. július 8.